Select Page
Short Romantic Poem in Nepali

I like short and sweet romantic poems, so I have listed my best short romantic poems in Nepali. In other words “Kabita” is also known as Poem in Nepali.

Nepali folk literature has a significant role in Nepali love poetry or Kabita. Numerous well-known Nepali love stories written by renowned poets exist.
We are offering a Nepali love poem, or kabit, for bereaved lovers here. Writing a love letter for a Bewafa lover can also benefit from knowing this “Kabita Nepali,” or Nepali poetry.

Love Poem 1

तिम्रो मनमा म बस्छु,
तिम्रो आँखा भित्र झल्की हास्छ।
तिम्रो हातले मलाई समेत,
सजिलो गर्छ म तिम्रो साथ।

तिम्रो मुस्कानले जाग्छ मेरो जीवन,
तिम्रो स्पर्शले बजाउँछ मेरो धड्कन।
तिम्रो प्रेमले भर्छ सारा खाली,
तिम्रो प्रेममा बस्छौ मेरो जीवन।

तिमी मेरा आँखाको तारा,
तिमी मेरो मनको सहारा।
तिमी मेरो प्यारको उज्यालो,
तिमी मेरो जीवनको मौनी साथी।

तिम्रो साथमा म खुशी छु,
तिम्रो आगमनमा मेरो जिउँदै।
तिम्रो प्रेममा म मात्र रमाउँदै,
तिम्रो प्रेममा म धन्य छु, सधैं।

Love Poem 2

प्यार गर्नु मन छ सजिलो,
तिम्रो आँचलमा म छु खोजिलो।
सम्झनामा तिमीलाई म पाउँछु,
हाम्रो मिलनले जीवन बनाउँछु।

तिम्रो हाँसोमा म खोलीँछु आँखा,
दिनमा तपाईं मेरो सपना।
साथी हौँ तिम्रो, सधैं म साथी,
बास्ना अब तिमीले मेरै राती।

मेरो छायामा तिम्रो छाया,
तिमी मेरा जीवनको आशा।
साथी हाम्रो यो जीवन यात्रा,
तिम्रो प्यार छ हाम्रो पर्वत।

तिम्रो मनमा म मेरो ठूलो,
तपाईंले मलाई नै दिल छोलो।
प्यार तपाईंले जोड्छ हामी,
आँचलमा हाम्रो रहन्छ शिरमा।

Love Poem 3

प्रेमको आवाज सुनाउँछ,
मनको छायामा बसाउँछ।
तिम्रो हातमा मेरो हात,
साथी बनी बिताउँछ।

आँखामा तिम्रो माया हो,
हृदयमा हाम्रो याद हो।
सपनामा तिम्रो चेहरा,
खुसीले भरी जिन्दगी याद हो।

जीवनको यात्रा हाम्रो साथ,
तिम्रो माया सँगै हाम्रो कथा।
सम्झनामा तिम्रो साथी,
सुख दुखमा हाम्रो विश्वास।

तिम्रो चाहनामा हामी पारे,
प्रेममा भरी हामी जीवनको सारे।
तिम्रो यादमा हाम्रो जीवन,
उज्यालोमा रहन्छ सँगै साथ।

Love Poem 4

प्रेमको मिठो आँखामा,
मायाले लुकाएको छ जीवन।
तिम्रो हाँसो र मुस्कान,
हेर्दा छाएको छ धेरै खुशियाँ।

तिम्रो छुँदा बद्दो छ मन,
तिमीलाई देखेर खुसी पाउँछु।
तिम्रो साथ भएपछि सजिलो छ सबै,
प्रेमको आभासमा खोज्दै जाउँछु।

तिम्रो आँखा तिम्रो हाँसो,
तिम्रो साथी बन्दै जाऊँछु।
आफ्नो मनमा तिमी बस्दा,
प्रेमले भरीदिन्छ यो जीवनको सफर।

तिम्रो साथमा खुशी छ अनगिन्ती,
तिमी मेरो आधार र आशा।
साथै बसेर बढीदिन्छौ अझै,
तिम्रो साथमा पाउँछु म सच्चा सम्पूर्णता।

Love Poem 5

In the mountains high, where rivers flow,
Amidst the breeze, our love does grow.
Underneath the stars, our hearts align,
In every moment, your love is mine.

In fields of green, where flowers bloom,
In your embrace, there’s no more gloom.
With every touch, my soul ignites,
In your eyes, I find my light.

Through winding paths, we’ll walk as one,
Together, till the setting sun.
Hand in hand, our journey unfolds,
In your love, my heart beholds.

In the whispers of the night so deep,
Our love story, forever we’ll keep.
In this Nepali style, our hearts entwine,
Forever yours, my Valentine.

Love Poem 6

In moonlit nights, our love takes flight,
In your embrace, everything feels right.
Your laughter, like a melody divine,
In your eyes, I see stars align.

Hand in hand, we stroll through time,
With you, every moment feels sublime.
Your touch, a gentle whisper in the breeze,
In your arms, I find eternal ease.

Together we dance in fields of gold,
In your presence, my heart unfolds.
Your smile, a beacon in the darkest night,
With you, love feels effortlessly right.

In your love, I find my solace,
In your gaze, I find my palace.
Forever entwined, our souls unite,
With you, my love, every day feels bright.

I will be happy if you share this creations with your loved once. And also want to know the response that you get from them. Please share your experience on the comment section, it will motivate me and help me to write more.